Mae Scratch yn broject gan y Lifelong Kindergarten Group yn y MIT Media Lab i hwyluso dysgu codio i blant. Mae’n gweithio o fewn porwr gwe ar gyfrifiadur arferol, Raspberry Pi, tabled neu ChromeBook. Mae ar gael yn rhad ac am ddim ac yn Gymraeg.

Cyfeiriad gwe Scratch yw https://scratch.mit.edu

Sut i alluogi’r rhyngwyneb Cymraeg

Mae amryw o ddulliau i fedru codio gyda Scratch drwy’r Gymraeg.

Ymddangos yn Gymraeg yn awtomatig

Os rydych chi eisoes yn defnyddio rhyngwyneb Cymraeg Microsoft Edge/Internet Explorer neu Firefox, yna mae Scratch yn ymddangos yn Gymraeg yn awtomatig wrth i chi agor wefan https://scratch.mit.edu

Mae gwefan meddal.com yn esbonio sut i osod Firefox Cymraeg yn ogystal â Windows Cymraeg er mwyn rhoi rhyngwyneb Cymraeg Microsoft Edge/Internet Explorer ar waith.

Fel arall mae modd ffurfweddu eich porwr i flaenoriaethu derbyn a dangos y fersiwn Cymraeg o Scratch. Dyma fideos i’ch helpu gyda Firefox, Chrome neu Internet Explorer

Dewis y Gymraeg o fewn Scratch

Mae modd newid gwefan ac amgylchedd codio Scratch i’r Gymraeg drwy ddewis Cymraeg o fewn mewn dwy fan.

Ar waelod dudalen cartref gwefan Scratch:

Dewiswch ‘Cymraeg’ ar y gwaelod un

Neu o fewn dewislen yr amgylchedd codio:

Syml!

Cychwynnwch godio gydag unrhyw un o’r projectau Scratch Cymraeg a welir yma: https://codio.cymru/category/scratch/

Cefndir

Gyda Scratch, gallwch raglennu eich straeon, gemau ac animeiddiadau rhyngweithiol eich hunain – a rhannu eich creadigaethau gydag eraill yn y gymuned ar-lein.

Mae Scratch yn cynorthwyo pobl ifanc i ddysgu i feddwl yn greadigol, ymresymu yn systemig a chydweithio – sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd yn yr 21ain ganrif.

Roedd ymchwil diweddar gan y Lifelong Kindergarten Group yn dangos bod plant yn dysgu sut i godio yn gyflymach os yw iaith rhyngwyneb Scratch yn cyfateb i brif iaith eu haddysg yn hytrach na defnyddio’r fersiwn Saesneg.

Gweler:  Dasgupta, Sayamindu and Hill, Benjamin Mako. Learning to Code in Localized Programming Languages. (http://doi.acm.org/10.1145/3051457.3051464)

Mae rhagor o drafodaeth am Scratch Cymraeg gan yr Uned Technolegau Iaith o fewn y papur canlynol:
 
Prys, D., Jones, D.B & S. Ghazzali Using LT tools in classroom and coding club activities to help LRLs Language Technologies in Support of Less-Resourced Languages, (LRL 2017) 9 Tachwedd 2017, Poznan, Gwlad Pwyl. (http://ltc.amu.edu.pl/book/papers/LRL1-3.pdf)

Diolch yn fawr i Rhoslyn Prys (http://meddal.com) am gyfieithu Scratch a holl adnoddau’r wefan i’r Gymraeg.