Gall eich myfyrwyr ddefnyddio Scratch i godio eu straeon rhyngweithiol, animeiddiadau a gemau eu hunain. Yn y broses, maen nhw’n dysgu i feddwl yn greadigol, ymresymu yn systematig a chydweithio – sgiliau hanfodol ar gyfer pawb yn ein cymdeithas heddiw. Mae addysgwyr yn integreiddio Scratch ar draws llawer o feysydd pwnc a grwpiau oed.

Ewch i https://scratch.mit.edu/educators am ragor o wybodaeth yn Gymraeg o wefan swyddogol Scratch.