Mae’r dudalen ganlynol yn rhestru llwyth o brojectau enghreifftiol gan y Raspberry Pi Foundation a CodeClub ar gyfer helpu plant cychwyn codio gyda Scratch Cymraeg.

Projectau Scratch Cymraeg

(N.B. does dim rhaid i chi ddefnyddio Raspberry Pi (er bod y Raspberry Pi yn offer gwych ar gyfer dysgu codio a technoleg! Ewch i https://codio.cymru/scratch-cymraeg/ ar cyfarwyddiadau gosod Scratch Cymraeg)