Dyma lyfr sy’n cyflwyniad sylfaenol, cam-wrth-gam, ym maes rhaglennu cyfrifiadurol gyda Python, ar gyfer disgyblion CA2.

Rhennir y cysyniadau allweddol yn adrannau bychain, hawdd eu deall, a chynhwysir llyfr gwaith i gynorthwyo disgyblion i ymarfer copïo codau, gan hybu llythrennedd cyfrifiadur, datblygu sgiliau datrys problemau a deall egwyddorion.

Mae ar gael o wefan gwales.com