Canllaw sydd yn cynnwys arweiniad i unrhyw athro/wes sydd yn dymuno mwy o wybodaeth am godio cyfrifiadurol drwy ddefnyddio rhaglen Scratch yn yr iaith Gymraeg.

Llwytho i lawr o wefan Llyfrgell y Coleg Cymraeg.

Ceir rhagair gan arweinydd y prosiect (Owen Davies) ynghyd ag awgrymiadau ar addysgeg codio a defnyddio Scratch. Ceir hefyd rhesymeg a thystiolaeth academaidd addysgeg trawsiaethu gan Yr Athro Enlli Môn Thomas.

Cyllidwyd fel rhan o grant o Gronfa Ehangu Mynediad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.