Dyma project i raglennu gyda Python ar y Raspberry Pi er mwyn creu rhaglen sgwrsio ryngweithiol Cymraeg ar gyfer robot.

Mae’r project yn cyflwyno’r plentyn at y cysyniad cyfrifiadurol o ddeallusrwydd artiffisial (‘artificial intelligence‘) a rôl casgliad arbennig o adnoddau technolegau iaith Cymraeg a ddatblygwyd gan uned technolegau iaith ym Mhrifysgol Bangor.

Ewch i https://github.com/PorthTechnolegauIaith/turing-test-lessons