Mae galluoedd Cysill i wirio a chywiro camsillafiadau a chamdreiglo o fewn testunau Cymraeg ar gael yn rhad ac am ddim i chi ei ddefnyddio o fewn eich projectau codio eich hunain, a hynny drwy API ar-lein.

API yw rhyngwyneb hwylus sy’n rhoi mynediad hwylus (rhan amlaf dros y we) at gydran meddalwedd sydd yn darparu swyddogaethau penodol. Gallwch ddefnyddio APIs felly i adeiladu meddalwedd newydd sy’n cynnwys cydrannau fyddai fel arfer yn gofyn am lawer iawn o bŵer cyfrifiadurol, neu a fyddai yn anodd ei gosod a’u ffurfweddu at anghenion gwahanol systemau a dyfeisiau. Oherwydd hyn, mae modd i chi ddefnyddio APIs ar amrywiaeth eang o galedwedd fel tabledi, ffonau symudol, gwefannau a cyfrifiaduron arferol.

Ewch i

http://techiaith.cymru/api/cysill-ar-lein/

am ragor o fanylion a dolenni at brojectau GitHub i greu gwirydd Cymraeg syml linell gorchymyn neu i’w ddefnyddio i wirio testunau Wicipedia Cymraeg.